Pribatutasun politika

Datu pertsonalen babesa

BCBLk www.bcbl.eu web-orriaren bitartez edo posta elektronikoaren bitartez jasotako Erabiltzaileen datu pertsonalen segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen du, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraiki, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa, eta 2016/679 Erregelamendua (EB) betez, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena.

Erabiltzaileak, behin informaizoa jasota, web-orri honetan jasotako bere datu pertsonalak BCBLren erantzukizunpean dauden fitxategietan eta prozesamenduetan sartzeko zein hauek tratatzeko baimena ematen du.

Datu pertsonalak jaso eta erabiltzea BCBLk onartutako segurtasun neurrien eta pribatutasun politikaren menpe egongo dira, une bakoitzeko indarreko legedia betez. Datuon erabilpenen xedea, web-orrialdeko formularioetan besterik adierazi ezean, ondorengoa izango da:

  • BCBLren jarduerarako emandako beharrezko informazioaren kudeaketa.
  • BCBLren inguruko informazio orokorra, bere ikerketa lerroak, langileak, instalazioak eta ekipamenduekin loturiko informazioa igortzea.
  • Interesdunaren parte-hartzea baimentzea lan-eskaintzetan, jarduera eta mintegietan, argitalpenetan, datu-base publikoetan, berrietan, dibulgazio zientifikoan eta harremanetarako datuetan.
  • BCBLk parte hartzen duen edo zuzentzen dituen biltzar eta proiektuen inguruko informazioa igortzea.
  • Gure ikerlanetarako parte-hartzaile boluntarioak lortzea.

Informazio eskaeran hau betetzen duena ez den beste pertsona baten informazio pertsonala baldin badago, honek, bere informazioa gehitu aurretik, klausula honen berri eman beharko die, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari jarraiki, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa, eta 2016/679 Erregelamendua (EB) betez, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena.

Erabilerarako legezkotasuna egiteko interesdunak era argian adierazi behar du bere baimena ematen duela web-orri honetan dauden formularioak bete eta igorriz. Datuak denbora mugagabean gordeko dira, interesdunak kontrako nahia adierazi ezean.

Erabiltzaileak edozein unetan eskubidea izango du bere datuak eskuratu, zuzendu, baliogabetu, eraman edo erabilera mugatzeko, eta baita emandako baimena kentzeko ere, 2016/679 Erregelamendua (EB) betez, 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena eta garapen-araudiari jarraiki, BCBLra idazkia bidaliz, NAN edo pasaportearen kopiak lagunduta.

Pribatutasun politika

Pribatutasun adierazpen honekin BCBLk zugandik jasotako informazioaren erabilpenaren inguruan abian jarriko duen politika ezagutzera ematen du:

  1. BCBLk aurreikusitako helburuak lortzeko beharrezkoa den heinean baino ez du informazio pertsonala biltzen.
  2. Datu pertsonal horiek ez dituzte hirugarrenek erabiliko inola ere, eta laga ere ez zaizkie lagako, interesdunaren baimen argirik ezean edo 2016/679 Erregelamenduak (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena ezartzen duen kasuren batean ez bada.
  3. BCBLk ziurtatzen dizu edozein kasutan eta unetan eskubide osoa duzula zure datuak eskuratu, zuzendu, baliogabetu, eraman edo erabilera mugatzeko, eta baita emandako baimena kentzeko ere, indarreko legediak ezarritako baldintzetan betiere.
  4. BCBLk datuak biltzeko helburua betetzeko edo horiek ondoren prozesatzeko beharrezkoa den bitartean baino ez ditu gordeko datuak, gerora blokeatuz legeak ezarritako epeetan.
  5. BCBLk datuak babesteko beharrezkoak diren segurtasun neurriak ezarri eta eskura dituen baliabide eta neurri tekniko guztiak instalatu ditu zuk emandako datuak galtzea, gaizki erabiltzea, alteratzea eta baimendu gabe erabiltzea saihesteko.

Legedi aplikagarria eta jurisdikzio-eskumena

Baldintza hauek interpretatu edo ezartzearen ondorioz edo web-orria erabiltzearen ondorioz desadostasunik edo eztabaidarik sortuko balitz, BCBLk eta erabiltzaileak Donostiako eskumeneko Epaitegi eta Auzitegien menpe jartzea adosten dute, dagokien beste edozein eskumeni uko eginez.